خانه / افغانستان شناسی / اگر کاتب نمی نوشت

اگر کاتب نمی نوشت

نویسنده: علی تقوایی

– اگرکاتب نمی نوشت، ما امروز از استبداد چند لایه ای امیر عبدالرحمن که در پیشاپیش آن نسل کشی وکله منار کردن هزاره ها قرادارد ، آگاهی نمیداشتیم.
– اگر کاتب نمی نوشت ما از آوارگی، سیاهچال ها، زندان های مخوف، وغصب بهترین زمینهای هزاره – ازجمله ارزگان -، با شرح جزئییات ازسوی او ، چیزی نمیدانستیم.
– اگر کاتب نمی نوشت، ما ازغدروخیانت مارهای آستین وخوانین اعزازی ازسوی امیر جلاد، اطلاع نمیداشتیم.
– اگرکاتب نمی نوشت، ما امروز نمیدانستیم که میرها وبیگهای جاغوری در جنگ امیردر جنوب کشور، جانب عبدالرحمن را گرفتند وهمین امر به سرکوب خونین قبایل جنوب تمام شد.
– اگر کاتب نمی نوشت، ما امروز نمیدانستیم که میرها وبیگ های دایزنگی وبهسودی در جنگ ترکستان شمالی جانب عبد الرحمن راگرفتند واین امر سبب شد که امیر جلاد مردم ترکستان شمالی را به شدت سرکوب نماید. وخودش در کتاب خود ( تاج التواریخ ) می نویسد که ۵۰۰۰ ازمردم ترکستان را به دهن توپ گذاشته وپراندم.
– اگر کاتب نمی نوشت، ما امروز پی نمی بردیم که میرها وبیگ های دایزنگی در جنگ خونین هزاره ها درارزگان، با بیگ ها ، خوانین ومردم ارزگان همکاری نکردندوعدم این حمایت جنگی سبب شد که لشکریان نظامی وایله جاری عبدالرحمن، هزاره هارادر ارزگان شکست سختی بدهند وحدود سیصد هزار خانوار اینها را قتل عام وآواره نمایند، زمین های مزروعی این سرزمین حاصلخیز رابه زورغصب و به کوچی ها وقبایل جنوب بسپارند.
– اگر کاتب نمی نوشت، ما امروز ازخاطرات تلخ وزهرآگین بردگی وکنیزی هزاره ها در دوران عبدالرحمن آگاهی نمیداشتیم ونمیدانستیم که دولت وقت از فروش این غلامان وکنیزان هزاره مالیه رسمی اخذ میکردند.
– اگر کاتب نمی نوشت، ما امروز نمیدانستیم که هزاره های کویته چگونه به هند برتا نوی آواره شدند وهزاره ها چگونه درهندوستان وایران فرار کردند.
– اگر کاتب نمی نوشت ما امروز نمیدانستیم که ازهرسه فراری هزاره در بیرون از کشور، تنها یک نفر آن جان به سلامت برده است.
– اگر کاتب نمی نوشت که هزاره ها را آنقدربیچاره وگرسنه نگهداشتند که برای سد جوع شان متوسل به دانه های گندم از پشقل حیوانات شوند.
– اگر کاتب نمی نوشت، ما امروزنمیدانستیم که تا دوران امیرحبیب الله خان پسرعبدالرحمن، زندان های کابل از مردم بیگناه هزاره به جرم تبارشان، مملوبودند.
– اگرکاتب نمی نوشت، ما از لغوقانون بردگی دردوران امان الله خان آگاهی نمیداشتیم ودرهمین دوره این شاه ترقیخواه بود که زندان ها ازهزاره ها خالی گردیدند.
– اگرکاتب نمی نوشت که هزاره به پاس این خدمت شاه امان الله، با دهها هزار نفر حاضر شدند که تاج وتخت رابه او برگردانند. اما شاه برگشتن به تخت کابل را نپذیرفت.
– خلاصه اگر کاتب نمی نوشت ، ما امروز فقط تاریخ رسمی میداشتیم که در آن تاریخ، شاهان مستبد وحاکمان خودکامه وقبیله گرا، فرشته های نجات معرفی شده وجنبه تقدسی گرفته است. اما این کاتب هزاره بود که سیمای این مستبدان را برملا نمود ومردم دانستند که در پشت این تاج ها واورنگ های قشنگ شاهی، خون ریزانی تکیه زده اند که هرکدام در عصرخود ازکشتن وغارت ملت افغانستان ، اباء نورزیده اند.
– اگر کاتب این ده هزار صفحه تاریخ را بقلم خود، چه در سراج التواریخ ویا کتب دیگرش نمی نوشت. امروزاخلاف همان شاهان مستبد، به هردلیلی، رسمآ نام ” پدر تاریخ ” افغانستان را به اونمیدادند. لذا قدرکاتب فیض محمدهزاره این بیهقی ثانی را بدانیم وراه اورا که افشاگری استبداد، خیانت دزدی وغارت است، ادامه دهیم.

اگر کاتب نمی نوشت
۵ (۱۰۰%) ۱ vote

درباره‌ی فیروز اکبری نواندیش

مدیر بنیاد فرهنگی قلم سبز افغانستان شاغل در حوزه سیستم های امنیتی و نظارت تصویری

حتما ببینید

قیام مردم جاغوری در برابر عبدالرحمان- بخش اول

بخش افغانستان شناسی قلم سبز/ نویسنده: دکتر شوکت علی محمدی شاری بخش نخست جاغوری، یکی …

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

از فروشگاه آنلاین قلم سبز محصولات ناب و با کیفیت بخرید کلیک کنید رد کردن